دانلود کتاب عشق و معشوق در شعر وحشی بافقی۴۵ views

بازدید

دانلود کتاب وحشی بافقی

دانلود کتاب وحشی بافقی

کتاب وحشی بافقی تلاشی در جهت نمایان کردن جلوه های مختلف عشق و معشوق و جلوه های مکتب وقوع و واسوخت در اشعار وحشی بافقی است . در این کتاب پس از شرح مختصری از زندگی وحشی بافقی ، عشق و انعکاس آن در ادبیات ، ماهیت عشق ، گونه های مختلف عشق ، ویژگی های معشوق در تغزل و غزل بررسی می شود . سپس درباره مکتب وقوع ، بنیانگذاران و ویژگی های آن و همچنین شباهت ها و تفاوت های آن با سبک هندی و شعر واسوخت بحث می شود . معشوق و ویژگی های آن در مکتب وقوع و اشعار وحشی بافقی با زیر شاخه های معشوق مذکر ، واسوخت ، رقیب ، بیان آزردگی خاطر عاشق ، آزارطلبی و تحمل آزارها ، حرکات و سکنات معشوق ، عهد و پیمان شکنی و بی وفایی معشوق تحلیل می گردد .

 

دانلود کتاب

رمز فایل : www.takbook.com

فال حافظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.